20 abril , 2018

Método Olivera

“Mètode Olivera” conductes motrius intel·ligents

 

“Mètode Olivera” és un sistema de motricitat alternatiu d’arrel filogenètica que a través de manifestacions corporals i comportaments motors personalitzats promou l’autorealització de l’individu en el procés de construcció de la identitat

Àmbits: Educació | Recreació | Salut | Rendiment | Esport | Població amb necessitats educatives especials